Spolupráce

Velmi úzce spolupracujeme s občanským sdružením Cesta z města a s Muzejním spolkem Žluticka. Naše činnost se vzájemně prolíná.
Výsledky naší práce by byly o hodně horší bez pomoci truhlárny Placo ve Žluticích (Jaromír Fejt) a výtvarníka Dalibora Nesnídala a jeho ženy Olgy.
Dá velkou práci něco opravit, ale snad ještě těžší je to udržovat. Naštěstí nás je víc, kteří se o okolí opravených památek staráme. Jedná se hlavně o sekání trávy a úklid odpadků.
Za některé informace děkujeme i autorům stránek www.pamakyaprirodakarlovarska.cz.
Mnoho fotografií poskytl pan Jan Borecký, který ochotně dokumentuje veškeré naše aktivity, včetně průběhu rekonstrukcí.

Seznam „správců“:

 • Bílá BM: Civínovi, MSŽ
 • Kunzova BM, kaple SJN: MSŽ
 • Vladislav Rejžek (Kalvárie, Schimonův pomník)
 • Milan Šebek (Pfeifferův kříž)
 • Obec Pšov (památky u Pšova)
 • Manželé Slepičkovi
 • (Socha sv. Barbory, U Zvoničky, úklid kde je třeba...)
 • Manželé Michalíkovi (Žlutické Lurdy)
 • Mirek Homola (Kalvárie)
 • Paní Suchanová (Melcherův kříž)
 • Rodina ??? ze Záhořic (Křížek s kotvou)
 • Manželé Kačeriakovi (okolí lavičky na Hradském Dvoře)
 • MUDr. Josef Štolfa a Lukáš Vejražka – Močidlec
 • (Sv. J. Nepomuk, Mikuttův kříž, podstavec pod E.H.)
 • Neumannův kříž: Homola Mirek
 • Černý kříž, Siemerův kříž, Tuchtova kaple: Kučerovi
 • Návesní kaple P. Marie: Vít Janda
 • Jakubova kaple: Homolovi
 • Spinkův kříž: Nesnídalová Olga
 • Kalvárie, Schimonův kříž, Pfeifferův k.: Šimkovi
 • okolí Pšova a Močidlece: obec Pšov
 • Kalvárie, Schimonův kříž, Pfeifferův k.: Šimkovi
 • Dětský křížek: p. Zachatý
 • socha sv. Barbory: Bradáč Václav
 • zvonička: Slepičkoví
 • Hraďák: Kačeriakovi
 • Rozárka socha: Lebedovi
 • SOVa – ostatní
 • Penzion na Polesí
Na další zájemce o správcování křížků čekáme a rádi je přivítáme mezi námi!

Financování

Nejnákladnější byly rekonstrukce soch a křížků. Nejvíce peněz poskytly: Ministerstvo kultury, Státní zemědělský intervenční fond (EU a Ministerstvo zemědělství), Karlovarský kraj, obec Pšov, město Žlutice, LČR, Cesta z města o.s., přátelé a členové spolku.
Ne všichni mohou přispět finančně, ale pomáhají jinak: dodají materiál, něco vyrobí nebo vymyslí, někdo si svůj podíl odpracuje při brigádách. Vše je ceněno a všeho si vážíme. A je to, doufám, i na našich stezkách znát. To co vzniká z lidského nadšení a zápalu pro věc, to se leckdy za peníze nepořídí. A co se užije při vší té dřině navíc zábavy a legrace, to už je teprve k nezaplacení!
Nutno připomenout, že ne na všech rekonstrukcích uvedených památek jsme se účastnili. U některých jsme byli „pouze“ iniciátory, zprostředkovateli. O některé se postaral někdo úplně jiný (obec Pšov, město Žlutice...).
Celková částka na opravu památek z různých zdrojů dosahuje přibližně 1 200 000,- Kč. Na celkovém výsledku se tedy podílelo (a podílí) několik desítek lidí. Jen ve zcela výjimečných případech mi na žádost o pomoc někdo řekl „ne“. Všem, kteří nějakým způsobem přispěli, DĚKUJEME!