kaple Panny Marie

Barokní kapli Panny Marie nechal vystavět v roce 1719 varhaník Johann Franz Mischka při bývalé cestě do Mostce ve strmém svahu vrchu Bellhübel jihozápadně od města Žlutice (Luditz). Ještě v roce 1935 byla střecha kaple nově pokryta eternitem. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala a následně se proměnila ve zříceninu. V roce 2016 proto přistoupil Spolek okrašlovací Vladař k celkové rekonstrukci kaple do původní podoby.

Barokní kapli Panny Marie, nazývanou rovněž Bellhübel Kapelle, nechal vystavět v roce 1719 varhaník žlutického farního kostela sv. Petra a Pavla Johann Franz Mischka podle návrhu neznámého architekta při bývalé cestě do Mostce lesem Schwarzen Holz ve strmém svahu vrchu zvaného Bellhübel jihozápadně od města Žlutice (Luditz). Johann Franz Mischka k této kapli zřídit rovněž nadaci na její údržbu. Farou spadala kaple kekostelu sv. Petra a Pavla ve Žluticích. V roce 1845 byl do kaple pořízen nový obraz Panny Marie z Re od žlutického malíře Johanna Müllera. Kaple bývala navštěvována velkým počtem věřících. Ještě dne 30. srpna 1935 byla střecha kaple nově pokryta eternitem s nákladem 124 K. V době před rokem 1945 patřila kaple rodině Fleissnerů z domu čp. 133 na náměstí ve Žluticích.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Obraz Panny Marie z Re byl přenesen do depozitáře karlovarského muzea. V sedmdesátých letech 20. století na kapli spadl vzrostlý strom a poničil jí, neudržovaná opuštěná kaple se následně a postupně se proměnila ve zříceninu.

Na počátku 21. století z bývalé kaple zůstalo zachováno obvodové zdivo do původní výše asi 2,1 metru pouze na levé straně, ostatní stěny byly sníženy a vnitřní prostor kaple zasypán sutinami. Trosky kaple hrozící rozvalením nejsou zapsány v katastru nemovitostí, pozemek pod ní, pozemková parcela č. 4118/7, získalo v roce 2015 město Žlutice do svého vlastnictví od státního podniku Lesy ČR.

V roce 2016 poté Spolek okrašlovací Vladař přistoupil k celkové rekonstrukci kaple do původní podoby s celkovým nákladem asi 290.000 Kč za přispění z dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR ve výši 173.000 Kč a rozpočtu města Žlutice ve výši 110.000 Kč. Na jaře roku 2016 bylo okolí kaple zbaveno náletových křovin a vyčištěn interiér objektu. V letních měsících byla poté zahájena samotná obnova objektu, během které bylo dozděno obvodové zdivo a štíty kaple a vytvořena nová klenba, objekt byl nově zastřešen. Zdivo kaple bylo následně nově omítnuto a vstup uzavřen novými dřevěnými vraty od Jaroslava Seidla ze Semtěše. V interiéru kaple byla zavěšena fotokopie originálu původního obrazu Panny Marie Klatovské (Panny Marie z Re), uloženého dnes v depozitáři karlovarského muzea.

Dne 24. září 2016 následně proběhlo slavnostní vysvěcení obnovené kaple Panny Marie žlutickým farářem Petrem Řezáčem za účasti starosty města Žlutice Václava Slavíka a asi 150 občanů v rámci slavnostního otevření nové turistické cesty ze Žlutic do Štědré.

Umístění při lesní cestě ve strmém svahu jihozápadně od města

GPS50°4'55.785"N, 13°8'53.291"E

Datum vzniku1719

Rekonstrukce2016

Cena rekonstrukce290000

Zdroj financíMZ, město Žlutice, SOVa

MajitelMěsto Žlutice

Typ památkyJiné

comments powered by Disqus