Kaple sv. Jakuba Staršího

Kaplička se nachází za Verušicemi směrem na přehradu, na křižovatce polní cesty a původní úvozové cesty vedoucí na Dolánku. Podle údajů ing. arch. Jana Soukupa by mohla pocházet z 2. poloviny nebo konce 18.st. (podle typu barokního zdiva). Bývala označována jako Schopfn-Kapelle a patřila k č.p. 6 (Alois Böhm) ve Verušicích. Po odsunu německého obyvatelstva postupně chátrala a již v 60. letech byla ruinou zarostlou v křoví.


 

V roce 2014 se skupina přátel z Spolku okrašlovacího Vladař rozhodla pro její rekonstrukci. Tu provedl ing. Milan Kadera z Lažan. Reliéf sv. Jakuba vytvořili manželé Stoklasovi z Nečtin. Kaplička byla dne 25.7.2014 vysvěcena sv. Jakubovi Staršímu panem farářem Vladimírem Müllerem z Karlových Varů.


 

 

Finance na opravu kapličky byly získány z veřejné sbírky. Polovinu věnovaly rodiny Homolova a Hnykova, zbytek další dobrovolní dárci.

Nápis

Modlitba ke sv. Jakubovi:

Bože, Stvořiteli vesmíru, vše, co jsi stvořil je dobré.

Ale také krásné, jak napovídá toto místo, kde předkové postavili kapličku a nadšení současníci ji opravili.

Prosíme tě, požehnej tuto kapličku a toto místo.

Dej, aby lidé, aby ti, kteří připutují na toto místo, směli zakusit občerstvující chvíle.

 

Každý člověk je místem víry a rozhodování, a každý člověk je konfrontován se svou životní situací. Kéž na tomto místě smí každý nalézat smysluplný směr pro svůj život a uzdravení pro své bolesti.

 

Jakub nehlásal věroučné pravdy a dogmata, nýbrž basilelia - království.

Království, ve kterém není místo a prostor pro intriky, nízkou podlost, politikaření, lidskou zlobu, lež a zášť.

Apoštol Jakub ze své osobní zkušenosti a ze setkání s Ježíšem, Ukřižovaným a Vzkříšeným věřil a učil, že království Boží je o lidském soucitu, vzájemné pomoci, odpuštění a lásce. Jeho víru nezlomila ani blízkost násilné a nespravedlivé smrti.

Dej, Bože, každému, kdo připutuje k této kapli milost uvěřit, že život je silnější než smrt.

 

A také, na přímluvu sv. Jakuba, prosíme, požehnej toto místo a dej, ať tato kaplička nám a každému, kdo se u ní zastaví, připomene, že lidská víra má pomáhat šťastnějšímu a pokojnějšímu životu lidí a lidí mezi sebou navzájem.

 

Prosíme, žehnej všem, kdo se zasloužili o opravu této kaple i jejich rodinám.

 

O to vše prosíme, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

 

 

Umístěníasi 700 m za Verušicemi směrem k přehradě

GPS50°5’23.536″N, 13°8’12.059″E

Datum vzniku2. polovina 18.st.

Rekonstrukce2014

Cena rekonstrukce70000

Zdroj financíveřejná sbírka

MajitelLuděk Civín

Typ památkyJiné

comments powered by Disqus