Kunzova boží muka

Původní dřevěná boží muka nechal postavit v roce 1808 místní lékař Franz Kunz. Nacházela se asi o 60 metrů blíž k městu. V roce 1813 nechal Franz Kunz na jejich místě vystavět nová trojboká zděná boží muka s obrazem sv. Peregrína, ve kterých byl umístěn dřevěný relikviář.

Během prudké letní bouře dne 27. července 1845 byla boží muka rozpůlena zásahem blesku. Paní Anna Holley ze Žlutic, která zde pod vysokými topoly hledala útočiště před bouří, byla bleskem jen omráčena. Ještě v témže roce nechala z vděčnosti za přežití poničená boží muka obnovit. Původní obraz sv. Peregrína nechala nahradit novým obrazem Panny Marie malovaným na železné desce Johannem Müllerem ze Žlutic.

V roce 1983 byla z iniciativy žlutického faráře Miroslava Janáka provedena rekonstrukce zchátralých božích muk, která byla tehdy rozebrána a znovu v pozměněné podobě sestavena u odbočky na Verušice.

Naposledy byla kompletní rekonstrukce provedena Ing. Milanem Kaderou v roce 2017. Spodní část objektu byla oplechována a terén vyrovnán (zemina, štěrk, štěpka).

Autorkou obrazu sv. Peregrína (olej na plechu) je ing. arch. Alice Čepeláková.

Autorkou sošky Panny Marie je paní Jitka Stoklasová.

Nápis

Kunzova boží muka

Umístěnív lesíku na návrší při silnici na Veselov asi 600 m severozápadně nad městem

GPS50°5'58.797"N, 13°9'5.047"E

Datum vzniku1808

Rekonstrukceposlední v r. 2017

Cena rekonstrukce18500

Zdroj financíSOVa

Majitelměsto Žlutice

Typ památkyJiné

Rejstříkové č. 16076/4-1150

comments powered by Disqus