Mikuttův kříž

Dříve zde stával velký dřevěný kříž nazývaný Weg-Kreuz. Nechali ho postavit manželé Chwojkovi na památku zemřelých synků Leopolda (10 let, v r. 1871) a Alberta (4 roky, v r. 1872). Kříž byl zdoben barevnými skleněnými koulemi. Při jednom biřmování byl slavnostně požehnán biskupem Kardinálem F. Schwarzenbergem.
Na stejném místě nechali manželé Anna a Anton Mikuttovi z č.p. 6 postavit kamenný podstavec s mohutným litinovým křížem. Oba zemřeli v r. 1924 a jsou pohřbeni na zdejším hřbitově.
V roce 2010 byl již značně poškozený pomník při dopravní nehodě rozvalen. Opravu a celkovou rekonstrukci provedla MgA. Helena Štěrbová a Jan Štěrba podle návrhu jednoho z investorů – MUDr. Josefa Štolfy.
Dovoluji si uvést jeho myšlenky:
„ Vtělil jsem do citátu na již zcela zničené ploše horní části podstavce jakousi filozofii Sudet, jak ji vnímám. Kromě toho jsem paní Heleně Štěrbové navrhl neobvyklý tvar křížku. Mně to evokuje jakýsi zákrut v dějinách tohoto kraje. Nemusí se to samozřejmě každému líbit, ale původní tvar křížku, i vzhledem k poškození a zeslabení podstavce, již nebylo možno vytvořit.“

Nápis

Těm, kteří tu žili-těm, kteří tu žijí.
Denen,die hier lebten. Denen, die hier leben.

Gelobt sei Jesus Christus
„Pochválen buď Ježíš Kristus“

Zum Andenken an das Leiden Christi. Wo ist ein Schmerz der seinem Schmerze gleicht? Zieh ab den Hut bist du ein Christ,der du von ihm erlösest bist.
„Na paměť utrpení Kristova. Jaká bolest je jeho bolesti rovna? Smekni klobouk, jsi-li křesťan, který byl skrze něj vykoupen.“

UmístěníMočidlec, u bývalé pískovny u č.p. 86 (nyní 3)

GPS50°3,520 N, 13°13,509 E

Datum vznikuAsi konec 19.st.

RekonstrukceListopad 2010 (MgA. Helena Štěrbová, Jan Štěrba)

Cena rekonstrukce23000

Zdroj financíMUDr.Josef Štolfa a obec Pšov

MajitelObec Pšov

Typ památkyKřížek

comments powered by Disqus