Skoky-márnice

Šest kilometrů na severozápad od Žlutic, sedm kilometrů na jihovýchod od Bochova a osm kilometrů severovýchodně od Toužimi, pod Vraním vrchem vysoko nad údolím Střely, vypíná se mohutný barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie. Kolem něj stávala obec Skoky, dříve též Mariánské Skoky, německy nazývaná Stock či Maria Stock. Bývalo zde jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách, proslavené stejně jako francouzské Lurdy zázračnými uzdraveními a především pak obrazem Matky Boží, kterou naši předci vzývali ku pomoci jako Pannu Marii Pomocnici ze Skoků, a díky lidové zbožnosti v českém prostředí též jako "Panenku ze Skoku" či zlidovělou "Panenku Skákavou". Úpadek obce i poutního místa nastal po roce 1945, kdy byly Skoky poprvé vysídleny, protože zdejší obyvatelé byli Němci. Druhé vysídlení přišlo v padesátých letech, protože noví obyvatelé nechtěli podlehnout tlaku komunistické kolektivizace, a tak ti nejodbojnější odešli a jejich majetky, posléze i majetek krachujícího JZD převzal stát. A třetí a poslední vysídlení přišlo v polovině let šedesátých, když byla zahájena stavba Žlutické přehradní nádrže na pitnou vodu, která posléze zatopila starou a jedinou silnici od Žlutic a zbyla jen rozblácená a rozbitá polní cesta z druhé strany, z náhorní plošiny od osady Polom. Zůstal tu stát krásný kostel, bývalý poutní hostinec poblíž, kaplička, hřbitov a terasy se zbytky domů ve svahu. Na věžích kostela bývaly hvězdy. V roce 2006 kostel přepadli lupiči měděného plechu, kteří báně věží rozřezali a hvězdy shodili na zem. Na zem se přitom zřítil také jeden z nich a díky tomu byli dopadeni. Tehdy se zde stal další ze zázraků, mladý zloděj ten smrtelný pád přežil. Poškozené báně a střecha byly provizorně opraveny a dnes probíhají ve Skokách především aktivity k oživení místa, a tak se snad jednou hvězdy na vrcholky věží zase vrátí a s nimi i nový život do tohoto krásného místa. Ve hvězdách je naděje, Panenko Marie Skokovská, panenko na pařezu, panenko před skokem do údolí.

Do Skoků se postupně vrací život a největší zásluhu na tom má spolek Pod střechou (viz www.skoky.eu). Náš spolek přichází s troškou do mlýna a snaží se vrátit důstojnou podobu hřbitovu. Zatím se podařilo opravit márnici a do budoucna plánujeme opravu vstupní brány a obvodové zdi. Rekonstrukce márnice  byla provedena pod dozorem ing. Milana Kadery. Celkově stála 200 000,- Kč. Finance byly získány z dotace Ministerstva zemědělství, ze sponzorského daru Nadačního fondu Zeměkvět a z veřejné sbírky.  Na vykácení náletových dřevin dohlížel ing. Václav Konopík (Lesy Žlutice). Výzdobu interiéru má na starosti paní Mirka Vnoučková.

Podařilo se zrekonstruovat původní zajímavě řešené dřevěné okénko. Vstupní dveře byly velmi poničeny, ale vznikla jejich věrná kopie a dokonce se podařilo zachránit a do nových dveří vložit původní dřevěné výplně.

Márnice byla slavnostně vysvěcena dne 3.11.2019 panem P. Vladimírem Slámečkou.

Díky sponzorským darům a výtěžku z přednášek pořádaných Muzejním spolkem Žluticka se vybralo téměř 40 000,- Kč.

Velké díky všem. kteří na záchranu márnice přispěli!

 

 

Nápis

Skoky-márnice

UmístěníSkoky-hřbitov

GPS50°05′44.48″ N 13°05′54.98″ E

Datum vzniku1905

Rekonstrukce2019

Cena rekonstrukce200000

Zdroj financíSZIF, Nadační fond Zeměkvět

Majitelměsto Žlutice

Typ památkyJiné

comments powered by Disqus