Socha sv. Barbory

Pískovcová socha sv. Barbory z roku 1822 stojí na polní cestě za Kolešovem ve směru na Pšov. Autorem plastiky byla patrně některá ze sochařských dílen ve Žluticích nebo Manětíně. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být socha udržována a postupně chátrala. Někdy před rokem 1963 byl podstavec se sochou rozvalen a vrcholová plastika rozlomena na dvě části. V sedmdesátých letech 20. století byly dochované fragmenty plastiky, spodní část sochy sv. Barbory a podesta s reliéfní výzdobou, převezeny na zahradu u farního kostela sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Horní část plastiky byla patrně již tehdy ztracena. Na počátku devadesátých let 20. století se na místě bývalé sochy nacházel pouze rozvalený podstavec, který následně zarostl náletovými křovinami a upadl v zapomnění. V roce 2010 byl při budování lavičky při cestě pod velkým dubem v rámci výstavby nové naučné stezky náhodně objeven v sousedním křoví zcela zarostlý rozvalený podstavec. V letech 2010-2011 následně přistoupil Spolek okrašlovací Vladař k celkové rekonstrukci objektu. V srpnu roku 2010 byly jednotlivé části zchátralého podstavce převezeny do sochařského ateliéru Marcela Stoklasy v Nečtinách, sestaveny, doplněny a očištěny. Obnovený podstavec byl následně v září roku 2010 osazen na původní stanoviště. Náklady na obnovu podstavce ve výši 17.000 Kč poskytl vlastník objektu, obec Pšov. Mezitím byly za pomoci faráře nalezeny u zdi zahrady u kostela sv. Petra a Pavla ve Žluticích dochované části plastiky, které byly rovněž převezeny do ateliéru. Zde byla vysekána a rekonstruována horní polovina plastiky sv. Barbory, plasticky doplněny a renovovány dochované části sochy a podesty. V dubnu roku 2011 byla nakonec obnovená socha sv. Barbory osazena na renovovaný podstavec na původním stanovišti. Kamenické práce provedl sochař Marcel Stoklasa z Nečtin nákladem 50 tisíc Kč, které byly získány z rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu a prostředků spolku. Sochařské dílo tak bylo uvedeno do původní podoby.

Nápis

„1822“

Umístěnípod velkým dubem nedaleko bývalého rozcestí cesty do Pšova asi 300 m za vsí

GPS50°03‘53‘’ N, 13°11‘49‘’ E

Datum vzniku1822

Rekonstrukce2010-2011 (Marcel Stoklasa)

Cena rekonstrukce67000

Zdroj financíSZIF, obec Pšov, SOVa

MajitelObec Pšov

Typ památkySocha

Rejstříkové č. Vyřazena roku 1980

comments powered by Disqus