Socha sv. Floriána

Pískovcovou sochu sv. Floriána nechali zřídit v roce 1815 manželé Anton a Elisabetha Melcherovi na obecním pozemku při významném rozcestí cesty na Kolešov při pravé straně silnice na Kobylé severovýchodně od obce Pšov. Autorem plastiky byla patrně některá z dílen Oswalda Josefa Wendy ve Žluticích nebo Stephana Borowetze a Josefa Herschera Manětíně, které během první poloviny 19. století pracovaly pro široké okolí. V roce 1893 byla socha renovována manželi Antonem a Barbarou Melcherovými z usedlosti čp. 23. V době před rokem 1945 o plastiku pečoval Alois Jubl z usedlosti čp. 23. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být socha udržována a postupně chátrala. Někdy během druhé poloviny 20. století byl nakonec podstavec rozvalen, vrcholová plastika stržena a rozbita. Na počátku devadesátých let 20. století se na původním stanovišti na pozemku p.p.č. 685/5 nacházel poslední fragment zničené sochy sv. Floriána, část hořícího domu, jednoho z atributů světce, a rozvalený podstavec. V letech 2011-2012 přistoupil Spolek okrašlovací Vladař k celkové rekonstrukci sochy sv. Floriána v rámci výstavby nové naučné stezky. V první polovině roku 2011 byly do ateliéru odvezeny části rozvaleného podstavce, kde byly očištěny, doplněn a ošetřeny hydrofobním nátěrem. Vytvořena byla nová hlavice podstavce a jednotlivé části byly sestaveny. Po srovnání základových kamenů byl obnovený podstavec osazen na původním stanovišti. Kamenické práce provedl sochař Marcel Stoklasa z Nečtin nákladem 23.500 Kč. Finance na renovaci byly získány z rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu a prostředků spolku. Následně byla stejným sochařem vytvořena nová vrcholová pískovcová socha sv. Floriána celkovým nákladem 60.000 Kč, která byla na počátku roku 2012 osazena na obnoveném podstavci. Prostředky na vytvoření plastiky uhradil vlastník objektu, obec Pšov.

Nápis

„DIESES GEDAECHTNÜS DES HELIGEN FLORIANI WIDMET ANTON UND ELISABETHA MELCHER. ANO 1815“
„Tato vzpomínka na svatého Floriána věnovali Anton a Elisabetha Melcherovi. V roce 1815“

Umístěníodbočka polní cesty na Kolešov, asi 500m za Pšovem ve směru na Kobylé

GPS50°03‘ 28‘’ N, 13°10‘32‘’ E

Datum vzniku1815

Rekonstrukce2012 (Marcel Stoklasa)

Cena rekonstrukce83500

Zdroj financíSZIF, obec Pšov, SOVa

MajitelObec Pšov

Typ památkySocha

comments powered by Disqus