Socha sv. Nepomuka

Socha bývala dříve známá rovněž jako „2. Jan“.
Pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého nechali zřídit roku 1831 manželé Albert a Theresia Mikuttovi z čp. 13 nad bývalým rozcestím cesty do Pšova při pravé straně silnice ke Kolešovu západně od obce Močidlec. Autorem plastiky byla patrně některá z dílen Oswalda Wendy ve Žluticích nebo Stephana Borowetze a Josefa Herschera Manětíně, které během první poloviny 19. století pracovaly pro široké okolí. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být socha udržována a postupně chátrala. Dne 3. května 1958 byla socha sv. Jana Nepomuckého zapsána na státní seznam nemovitých kulturních památek pod rejst.č. 17605/4-946. Během druhé poloviny 20. století bývala plastika v majetku JZD Mír Pšov se sídlem v Novosedlích. V roce 1997 proběhla částečná renovace poničené sochy. V roce 2010 však byla plastika opět ve špatném stavu. Nestabilní, silně nakloněný objekt ve svahu příkopu hrozil zřícením, přední strana plastiky byla poničena technikou a údery kamenů při údržbě příkopu. V roce 2013 navázal majitel sochy spolupráci s MgA. Štěrbovou a začal se o sochu starat. Na podzim 2013 byl vybudován nový základ a socha na něj byla přemístěna. V r. 2014 byla opravena i samotná socha a MgA. Helenou Štěrbovou dokončena celková rekonstrukce díla.

Nápis

„S. IOHANN von NEPOMUK GEWIDMET VON DEN EHELEUTEN ALBERT UND THERESIA MIKUTTA MDCCCXXXI“
„Sv. Jan Nepomucký zřízen manželi Albertem a Theresií Mikuttovými 1831“

Umístěníasi 300m za obcí Močidlec u silnice směrem na Kolešov

GPS50°03‘25 ‘’ N, 13°13‘05‘’ E

Datum vzniku1831

Rekonstrukceposunutí a narovnání sochy – 2013 (MgA. Helena Štěrbová)

Zdroj financíZeman Milan

MajitelZeman Milan (Líšťany)

Typ památkySocha

Rejstříkové č. 17605/4-946

comments powered by Disqus