Thumbnail
Konference Sacrum 2018

Na konci roku 2018 jsem měla tu čest se zúčastnit konference Sacrum 2018. Pořádal ji český spolek Omnia ve spolupráci s německým spolkem Heimatpflegerin, pod záštitou Česko-
Německého fondu budoucnosti.

Konference probíhala v krásném prostředí Heiligenhofu v Bad Kissingenu. Tato budova slouží k setkávání a vzdělávání Němců pocházejících ze Sudet. Cílem bylo seznámit české a
německé účastníky konference o činnosti dobrovolnických organizací, které se zabývají záchranou, údržbou a dalším využitím památek v pohraničí.

Mnozí němečtí posluchači se osobně účastní různých brigád při záchraně památek (zejména kostelů, hřbitovů) nebo finančně přispívají na jejich údržbu. Jsou dobře informováni o dění v bývalých Sudetech a živě se zajímali o problémy kolem památek. Nás přednášejících bylo celkem deset, z různých koutů pohraničí (např. Broumovsko, Podbořansko, Bílinsko, Nýrsko, Semanín, Moravská Třebová, Šluknov) a po našich přednáškách probíhala čilá diskuse. Dotazy se týkaly hlavně organizace naší dobrovolné činnosti, získávání peněz na opravu památek a zapojení místních obyvatel.

V žádném případě jsme si s výsledky naší práce neudělali mezi ostatními ostudu.
Naopak. Všechny zaujali i naše letáky a další propagační materiály města Žlutice (ještě štěstí,
že alespoň některé máme v němčině!).

Doufám, že některé nové známé brzy ve Žluticích přivítáme. A že získané kontakty a předané zkušenosti nám pomohou dosáhnout na další finance na opravu žlutických památek.

Za Muzejní spolek Žluticka a Spolek okrašlovací Vladař
MUDr. Hana Hnyková

Autor: MUDr. Hana Hnykova, 22. ledna 2019
comments powered by Disqus