Thumbnail
Márnice jako nová

Drobný déšť, mlha, barvy od zlaté k červené, světla svíček, ticho, tajemná atmosféra. To vše přivítalo v neděli 3.11. účastníky Dušičkové poutní mše ve Skokách. Celebroval ji P. Vladimír Slámečka a krásný hudební doprovod zajistila skokovská schola. Po mši pokračovalo setkání na místním hřbitově motlitbou za všechny zemřelé. Poté otec Vladimír vysvětil nově opravenou márnici. O její výzdobu se postarala paní Mirka Vnoučková a jako vždy byla její práce krásná a naprosto originální. Na závěr slavnosti jsem předala symbolicky i fakticky klíče od márnice panu Jiřímu Schierlovi. Ten je předsedou spolku Pod střechou, který se snaží obnovit skokovský poutní areál a zbytek památek udržuje a hlídá.

 

Prostor hřbitova patří městu Žlutice, včetně zajímavé márnice. Ta byla postavena v roce 1927 při opravě dosti zchátralého hřbitova (založen v roce 1789). Většina z nás zná pohnutý osud Skoků a tak není divu, že ještě v loňském roce byla márnice na pokraji zhroucení. Díky tomu, že se podařilo sehnat peníze na celkovou rekonstrukcí stavby (200 000,-Kč), byla márnici vrácena její původní podoba. Městu Žlutice se podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství (140 000,- Kč). Zbytek byl zaplacen díky veřejné sbírce (40 000,- Kč) a sponzorskému daru Nadačního fondu Zeměkvět.

Stavební práce řídil ing. Milan Kadera, prokácení náletových dřevin zajistil ing. Konopík (Lesy Žlutice).

 

Příští rok bychom chtěli pokračovat v úpravách hřbitova. Rádi bychom opravili

vstupní bránu a část obvodové zdi. Budeme opět žádat o dotaci z MZ a využijeme i zbytek peněz z daru Nadačního fondu Zeměkvět.

 

Máme radost nejen z obnoveného kousku zmizelých Skoků, ale také z toho, jak se v oživených Skokách propojují nejrůznější krásné aktivity a jak zdejší genius loci dokáže přitáhnout a propojit lidi z nejrůznějších míst a komunit.

 

Velké díky všem, kteří se na záchraně márnice ve Skokách podíleli!

 

MUDr. Hana Hnyková

MSŽ a SOVa

 

 

 

Autor: MUDr. Hana Hnykova, 21. listopadu 2019
comments powered by Disqus