Thumbnail
Sláva ve Verušicích

V pátek odpoledne 2.10.2020 proběhla ve Verušicích velká událost. Plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub přijal pozvání našeho spolku a přijel požehnat kapli na návsi ve Verušicích. Krásně vyzdobená kaple (dílo paní Mirky Vnoučkové) získala nové patrony - Svaté anděly strážné.

Slavnostní přátelské setkání zahájil (a také na závěr ukončil) pan Roman Pagač bravurní hrou na trubku. Poté pohovořil známý historik a archeolog pan Mgr. Klsák o významu drobných sakrálních památek v krajině a v našich životech. Pak se ujali svojí služby Mons. Holub a pan farář P. Řezáč. Po aktu požehnání jsme společně s panem biskupem poděkovali všem, kteří se nejvíc podílejí na péči o žlutické památky. Předali jsme jim hrníčky se znakem kapličky, které zhotovila Mgr. Pája Mutinská.

Potom pan biskup zasadil lípu a nazval ji Lípou setkání. Také ještě podepsal zájemcům asi stovku záložek, které budou celou událost účastníkům připomínat. Bohužel povinnosti pana biskupa nedovolily, aby se s námi zdržel déle. Ale zato nám slíbil, že si příští rok můžeme setkání ve Verušicích zopakovat.


 

Kaple Sv. andělů strážných prošla letos první fází rekonstrukce. Provedla ji firma ing. Milana Kadery. Dotace z Ministerstva kultury byla poskytnuta ve výši 100 000,. Kč, z rozpočtu města Žlutice bylo využito 50 000,- Kč. V kapli je nová podlaha, mříže, okna, dveře, omítky. Podařilo se zrestaurovat původní výmalbu z 18. století. Na původním podstavci je umístěná socha anděla, kterou zhotovila paní Jitka Stoklasová a která byla pořízena z veřejné sbírky a díky Nadaci Zeměkvět (v hodnotě 40 000,-Kč). Tato nadace poskytla finance i na zhotovení šesti lavic, které budou lákat k odpočinku uvniř kaple.

Pokud se příští rok městu Žlutice podaří opět získat dotaci, měla by být celková oprava památky dokončena. Týká se to odvodnění, venkovní fasády, opravy střechy a zvonu. Město plánuje i pořízení lavic a stolu na venkovní posezení.


 

Děkuji všem, kteří se na hezké podzimní akci účastnili. Těm, kteří se podíleli na rekonstrukci, pomohli s organizací, napekli dobroty, pomáhali s občerstvením anebo prostě jen přišli. A také těm, kteří přispěli na další sochu anděla. Do hrnečku se vybralo 9 980,- Kč a socha bude příští rok umístěna nad vchodem do kaple. Protože jak řekl náš pan farář – andělů není nikdy dost!


 

Buďte všichni zdrávi a 2.10. 2021 na shledanou na návsi ve Verušicích!

 

Autor: MUDr. Hana Hnykova, 21. října 2020
comments powered by Disqus